Gymnastics 1908 - Italy

1908 Gymnastics

 1. (22800) Alberto Braglia (ITA/GYM/1906-12)
 2. (1802) Guido Romano (ITA/GYM/1908-12)
 3. (120.0) Adamo Bozzani (ITA/GYM/1908)
 4. (120.0) Adriano Andreani (ITA/GYM/1908)
 5. (120.0) Alfredo Accorsi (ITA/GYM/1908)
 6. (120.0) Amedeo Marchi (ITA/GYM/1908)
 7. (120.0) Antonio Cotichini (ITA/GYM/1908)
 8. (120.0) Bruto Buozzi (ITA/GYM/1908)
 9. (120.0) Carlo Celada (ITA/GYM/1908)
 10. (120.0) Carlo Marchiandi (ITA/GYM/1908)
 11. (120.0) Decio Pavani (ITA/GYM/1908)
 12. (120.0) Ettore Massari (ITA/GYM/1908)
 13. (120.0) Flaminio Bottoni (ITA/GYM/1908)
 14. (120.0) Gaetano Preti (ITA/GYM/1908)
 15. (120.0) Gastone Calabresi (ITA/GYM/1908)
 16. (120.0) Giannetto Termanini (ITA/GYM/1908)
 17. (120.0) Gino Ravenna (ITA/GYM/1908)
 18. (120.0) Gioacchino Vaccari (ITA/GYM/1908)
 19. (120.0) Giovanni Bonati (ITA/GYM/1908)
 20. (120.0) Giovanni Gasperini (ITA/GYM/1908)
 21. (120.0) Guido Cristofori (ITA/GYM/1908)
 22. (120.0) Gustavo Taddia (ITA/GYM/1908)
 23. (120.0) Massimo Ridolfi (ITA/GYM/1908)
 24. (120.0) Nemo Agordi (ITA/GYM/1908)
 25. (120.0) Pietro Borsetti (ITA/GYM/1908)
 26. (120.0) Roberto Nardini (ITA/GYM/1908)
 27. (120.0) Stanislao Di Chiara (ITA/GYM/1908)
 28. (120.0) Tito Collevati (ITA/GYM/1908)
 29. (120.0) Ugo Savonuzzi (ITA/GYM/1908)
 30. (120.0) Umberto Agliorini (ITA/GYM/1908)
 31. (120.0) Vincenzo Blo (ITA/GYM/1908)
 32. (0.720) Otello Capitani (ITA/GYM/1908)

Gymnasts that competed previously : In Athina 1906

 1. (22800=6000+7200+9600) Alberto Braglia (ITA/GYM/1906-12)


Written 2002-05-30 - last modified 2012-01-08

This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.